Evidencija goriva

Korisnik evidentira sva prijašnja točenja goriva uključujući dobavljača, količinu i cijenu, te je moguća statistički obradate podataka kako bi se smanjili troškovi i povećala efikasnost vašeg voznog parka.

Evidencija unosa i ekonomije goriva pomaže pri praćenju troškova i potencijalnih problema korištenja vozila.

Stvarna potrošnja goriva

Potrošnja goriva po pređenoj kilometraži se automatski izračunava za svako vozilo. Ova korisna statistika prikazuje troškove vaše flote te pomaže pri uspoređivanju vozila.

Isprobajte i koristite u potpunosti besplatno